Symposion: Ženy v stredoveku... a potom

Témy

Symposion: Ženy v stredoveku... a potom

21. 02. 2018 21:45

Diskusnú reláciu Symposion vysielame v stredu 7. marca 2018 o 20.00 v Rádiu Devín.


Po celé stáročia určoval postavenie ženy predovšetkým jej sociálny status, ale ani ženy na tom najvyššom stupni spoločenského rebríčka sa netešili takým právam, ako ich mužskí protihráči – otcovia, bratia, manželia. Stredoveká spoločnosť považovala ženu v tom lepšom prípade za nepodareného muža, v horšom za nádobu hriechu, či priam za diablovu pomocníčku. Dnes považujeme rovnoprávnosť za samozrejmú, aj keď v jej chápaní ešte stále existuje mnoho nedorozumení: mentálne bariéry, ktoré pretrvávali po celé stáročia, majú tuhý život.

Do diskusie o postavení žien od stredoveku po súčasnosť, o ich právach, prístupe k vzdelaniu, o možnosti slobodne rozhodovať o vlastnom živote, priali pozvanie hostky – PhDr Daniela Kodajová a PhDr Tünde Lengyelová z Historického ústavu SAV. Moderuje Mária Michalková.


Živé vysielanie
??:??