Zmeny programovej a vysielacej štruktúry Rádia Devín

Témy

Zmeny programovej a vysielacej štruktúry Rádia Devín

25. 01. 2018 10:08

Rádio Devín od februára 2018 mení vysielaciu a programovú štruktúru. Zámerom je vniesť do štruktúry stabilné nastavenie vysielacích časov jednotlivých programov s vyváženou ponukou prúdového vysielania, programov Odboru vlastnej tvorby a Odboru hudobných a špecializovaných programov. Podrobný rozpis zmien nájdete v dokumente:

Zmeny programovej a vysielacej štruktúry Rádia Devín pre rok 2018 – informácia


Živé vysielanie
??:??