Večer na tému: Načo nám je postkolonializmus?

Témy

Večer na tému: Načo nám je postkolonializmus?

13. 11. 2017 08:52

Vysielame naživo v stredu 15. novembra o 20.00h v Rádiu Devín.

Pojem postkolonializmus označuje historické obdobie, ktoré nasledovalo po rozpade svetového koloniálneho systému, ale aj kritický prístup spoločenských vied ku kultúrnemu dedičstvu kolonializmu. V poslednom období sa však tento teoretický koncept čoraz častejšie využíva aj pri reflexii kultúrno-spoločenských javov v krajinách bývalého východného bloku, teda v postsocialistickom priestore strednej a východnej Európy. Prečo je to tak a čo nám takýto prístup k našej minulosti môže ponúknuť? Diskutovať naživo zo štúdia na tieto témy budú filmová teoretička Jana Dudková a dvaja literárni vedci – afrikanistka Dobrota Pucherová a indológ Róbert Gáfrik. Reláciu moderuje Radoslav Passia.


Foto: Rádio Devín

Živé vysielanie
??:??