Naša zabudnutá klasika – B. Slančíková-Timrava

Rozhlasové hry

Naša zabudnutá klasika – B. Slančíková-Timrava

12. 08. 2017 16:16

BOŽENA SLANČÍKOVÁ-TIMRAVA: Záplava
Vysielame v utorok 15. augusta o 20.00 hod. v Rádiu Devín.

Záplava patrí k posledným dvom Timraviným novelám (ešte Dve doby), ktoré vyšli len pár mesiacov pred vypuknutím II. svetovej vojny. Asi nie je náhoda, že v nej rozoberá udalosti práve z konca I. svetovej vojny, po rozpade monarchie a udalostí z obdobia tzv. Maďarskej komúny, ktoré sa prudko dotkli celej oblasti južného Slovenska. V prvom rade ide teda o vzácny dokument, v ktorom sa čitateľ dozvedá detaily o síce krátkom, ale zložitom, politicky turbulentnom období našich dejín. V kontexte Timravinej tvorby ide teda o pomerne výnimočný text, ktorý sa dramatizátor Miro Dacho pokúsil uchopiť práve v duchu akejsi historickej mystifikácie. Timrava sa tak v jeho podaní stáva vojnovou reportérkou, ktorá si zaznamenáva na nahrávacie zariadenie konkrétne udalosti a my sa k jej nahrávke dostávame ako poslucháči „fíčru", kde sa konfrontujeme s moderným pohľadom na udalosť samotnú, i jej literárnu podobu. Jemná irónia, ktorá vyplýva z autorkinho sklamania (keďže jej do prvého vydania tejto novely redakčne intenzívne zasahovali), sa vinie aj rozhlasovým spracovaním a podáva tak obraz v niekoľkých vrstvách, od literárnej predlohy, cez fiktívnu dokudrámu, až po scudzený odstup publicistického žánru.

Autor rozhlasovej dramatizácie: Miro Dacho
Réžia: Patrik Lančarič
Dramaturgia: Peter Pavlac
Zvuk: Andrej Klimits
Hudba: Jozef Vlk
Hudobná dramaturgia: Matúš Wiedermann
Produkcia: Silvia Lukáčová
Obsadenie: Peter Sklár, Laco Kerata, Jana Oľhová, Lena Košická, František Kovár, Martina Michalcová, Pavol Šimun, Csongor Kassai, Damián Peška a Elena Mikšíková

Naša zabudnutá klasika je názov nového cyklu krátkych rozhlasových hier Rádia Devín, ktoré majú ambíciu nachádzať v slovenskej literatúre zaujímavé, menej známe a dodnes nikdy nespracované texty rôznych slovenských autorov. Tieto texty sme dali spracovať trom mladým autorom, ktorí už skúsenosť s rozhlasovou drámou majú, aby sa pokúsili z predlôh koncipovať texty, nesúce v sebe hĺbku a podstatu predlohy a zároveň sa snažia pozrieť na témy a formu spôsobom adekvátnym myslenia dneška. Ide teda o akýsi most medzi minulosťou a prítomnosťou, ktorého cieľ by mal presiahnuť didaktický rozmer oboznámenia sa s neznámym. Jednotlivé spracovania budú vysielané počas prázdnin v týždňových premiérových časoch.


zaplava-klasikaRD.jpg

Foto: M. Galanda / webumenia.sk

Živé vysielanie
??:??