Naša zabudnutá klasika: E. Maróthy-Šoltésová – MOJE DETI II.časť

Rozhlasová tvorba

Naša zabudnutá klasika: E. Maróthy-Šoltésová – MOJE DETI II.časť

17. 07. 2019 12:36

Premiéru rozhlasovej hry vysielame v utorok 23.7.2019 o 20.00 na Devíne.

Elena Maróthy-Šoltésová patrí k autorkám, ktoré sa výrazne angažovali v ženskom hnutí konca 19. a začiatku 20.storočia. Jej čiastočne i pragmatické rozhodnutie zosobášiť sa s obchodníkom z Martina ju doviedlo do centra dobového kultúrneho a najmä literárneho diania, ktorému prepadla a výrazne ho svojou tvorbou i angažovanosťou ovplyvnila. Nie len ako aktívna členka (a predsedníčka) známeho ženského spolku Živena, ale najmä ako spisovateľka s výraznou črtou nastupujúceho literárneho realizmu. Ten sa prejavil i v denníkových záznamoch, ktoré vyšli súborne pod názvom Moje deti, hoci sa skladá z dvoch, časovo i obsahovo odlišných častí. Prvú časť sme pripravili v našom cykle minulý rok (2018). Adaptácia druhej časti (autorky Michaely Zakuťanskej) je teda priamym pokračovaním príbehu-života Eleny Maróthy-Šoltésovej. Samotná novela (obe časti) je snahou zachytiť pominuteľné momenty zo života jej detí, s ktorými sa ako matka musela v zložitých dobových podmienkach vyrovnávať. Nejde však o sucho tradičné denníkové opisy udalostí, skôr o úvahy a reflexie, ktoré vďaka jej silnému osobnému prežívaniu sú oveľa viac, než len historickou črtou. Vzťah matky k deťom a chápanie zodpovednosti voči nim, odraz patriarchálneho modelu spoločnosti v bežnej rodine, metafyzika tvorby v protiklade k banalite všednosti, to všetko sú aspekty samotnej novely, ale i rozhlasového spracovania, v ktorom aktívnu úlohu hrajú i samotné deti. Finálne tragédie, ktoré sú dejovou pointou oboch častí novely, sú tak síce smutným, ale hlboko ľudsky očistným zážitkom.

Autorka predlohy: Elena Maróthy-Šoltésová
Autorka rozhlasovej dramatizácie: Michaela Zakuťanská

Obsadenie: Zuzana Porubjaková, Peter Kadlečík, Ondrej Kaprálik, Anna Čonková, Gregor Šimko, Cyprián Šulej a Anna Ryndová

Réžia: Adam Hanuljak
Dramaturgia: Peter Pavlac
Zvukový majster: Stanislav Kaclík
Hudobná dramaturgia: Katarína Bielčiková
Produkcia: Ľudmila Sabová a Silvia Lukáčová.

Naša zabudnutá klasika je názov cyklu krátkych rozhlasových hier Rádia Devín, ktoré majú ambíciu nachádzať v slovenskej próze i dráme kontroverzné, neznáme, tematicky alebo formálne výnimočné, či dodnes rozhlasovo nespracované texty slovenských autorov. Projekt mal premiéru v lete roku 2017 uvedením šiestich minidrám. Tretí ročník nadväzuje na ten predošlý počtom premiér, ktorý sa ustálil na čísle osem, nakoľko jeho zmyslom je o.i. aj premiérovo pokryť osem prázdninových týždňov vždy novou premiérou v cykle. Tento rok sa okrem rozšírenia počtu zúčastnených autorov posunul aj vo fokuse na autorov i témy. Predošlý ročník, tak silne spoločensko-politicky angažovaný v rámci historických tém /tzv. „osmičkové roky"/ sa oveľa výraznejšie posunul do intímnejších sfér rôznych foriem medziľudských vzťahov - partnerských, manželských, či rodinných. To samozrejme prináša témy oveľa viac osobné, idúce pod kožu individuality, od snahy hľadať pochopenie, nádej až po deštrukciu a nihilizmus. Napriek tomu, že ide o „klasiku" a teda predlohy starších dátumov ich vytvorenia, prepojenie so súčasnosťou je viac než len symbolické.


foto: webumenia.sk

Živé vysielanie
??:??