Rozhlasová hra: Ľudácka prevýchova / Cela č.20

Rozhlasová tvorba

Rozhlasová hra: Ľudácka prevýchova / Cela č.20

12. 03. 2019 14:18

Premiéru rozhlasovej hry uvedieme v utorok 19.3. o 20.00 v Rádiu Devín.

Rozhlasová dramatizácia prostredníctvom autentickej predlohy priblížuje obdobie nástupu fašistickej diktatúry na Slovensku v roku 1938. Toto obdobie dejín je často opomínané práve pre drámy, ktoré priniesla vojna vzápätí. Avšak stopovať pôvod myslenia, ktoré sa naplno rozvinulo v oboch nasledujúcich diktatúrach je podstatný „príspevok" do diskurzu našich dejín.

Adaptácia Jany Juráňovej pracuje predovšetkým s denníkom Márie Janšákovej, ktorý je silným autentickým a najmä subjektívnym záznamom absurdít samotného obdobia. Príbeh hry je rozprávaný z optiky spomínania na toto obdobie a rešpektuje rok prvého zverejnenia samotného denníku - 1946. Na jednej strane sa tak stáva silným svedectvom o absurdite samotnej situácie roku 1938 a zlyhávaní nie len autorít, zároveň však anticipuje nástup diktatúry ďalšej, ktorá sa metódami tej predošlej nechala veľmi silne „inšpirovať".

Kniha historičky Maríny Zavackej je tak trochu dvoma knihami v jednej. Skrýva totiž jej erudovaný historický výklad nástupu ľudáckeho režimu na Slovensku, ako akúsi explikáciu, zároveň expozíciu k denníku Márie Janšákovej, nečakane uväznenej v Ilave roku 1939 bez akéhokoľvek právoplatného odsúdenia, ako politická väzenkyňa. Hodnota knihy, ktorej rozhlasová adaptácia má za ambíciu ju do dôsledkov naplniť, spočíva na jednej strane v objektívnom priblížení situácie (Marína Zavacká) následne dokladovanom v subjektívnom pohľade na dobu a metódy devastujúce akékoľvek morálne hodnoty, ktoré nástup nacizmu na Slovensku priniesol (denník Márie Janšákovej). Ako plazivá nákaza sa dostával do myslenia ľudí a presúval moc do rúk lúzy. Popisuje metódy ponižovania, propagandy, jednoducho vznik totalitného "myslenia", ktoré sa neskôr stalo princípom uplatneným nie len počas Slovenského štátu, ale aj počas obludnej fázy komunistickej éry našej krajiny.

Obsadenie: Jana Oľhová, Helena Geregová, Edita Koprivčević Borsová, Miroslav Trnavský, Lukáš Frlajs, Ján Gallovič, Přemysl Boublík, Roman Ferienčík, Richard Autner, Peter Kadlečík, Dagmar Sanitrová, Jeanette Švoňavská, Zuzana Kyzeková

Réžia - Adam Hanuljak, Dramaturgia - Peter Pavlac, Zvuk - Peter Pištek, Hudobná dramaturgia - Katarína Bielčíková, produkcia - Silvia Matovská, Alena Rumanovská.

Foto: Archív - Marína Zavacká

Živé vysielanie
??:??