Stratení v čase: Elena Lacková

Rozhlasová tvorba

Stratení v čase: Elena Lacková

22. 10. 2018 13:32

Reprízu vysielame v sobotu 28. 10.

Protagonistkou ďalšej časti z cyklu Stratení v čase je rómska spisovateľka Elena Lacková, ktorá sa narodila v roku 1921 vo Veľkom Šariši zomrela v roku 2003 v Košiciach. Rozprávky, ktoré vydala po rómsky a po slovensky zaznamenávali nielen rómsku tradíciu a dejiny, ale aj tragické skúsenosti, ktoré prežila na vlastnej koži počas druhej svetovej vojny. Hlad, biedu a perzekúcie, ktoré spôsobili smrť jej otca a dvoch malých detí. Táto trauma ju sprevádzala po celý život. Elena Lacková je významnou osobnosťou v oblasti romistiky, ale jej meno dnes pozná z majority len málokto. A to aj napriek tomu, že bola u nás zakladateľkou rómskej pôvodnej drámy a literatúry písanej v rómskom jazyku. Podľa spomienok to bola silná charizmatická osobnosť, ktorá dokázala inšpirovať všetkých okolo seba. Po roku 1989 sa aktívne zapájala do práce na zlepšení postavenia rómskej komunity u nás, pričom vždy zdôrazňovala potrebu vzdelania. Viac sa o jej živote a tvorbe dozvieme z rozprávania dvojice romistov Zuzany Kumanovej a Arne Manna, ako aj zo spomienok rodiny Godlovej z Prešova. Hlas a životné osudy spisovateľky Eleny Lackovej nám sprostredkujú záznamy z rozhlasového archívu, ktoré prinášajú aj mnohé prekvapivé informácie.

Autorka Ivica Ruttkayová nás pozýva počúvať rozprávanie o žene, ktorej celoživotný odkaz je dnes rovnako aktuálny pre majoritu, ako pre rómsku menšinu.

Foto: Muzeum romské kultury v Brně

Živé vysielanie
??:??