Fórum mladých autorov V.

Rozhlasová tvorba

Fórum mladých autorov V.

25. 06. 2018 10:16

Rádio Devín uvedie už piaty ročník cyklu minidrám študentov VŠMU.

Fórum mladých autorov dáva najmladšej generácii tvorcov možnosť slobodnej výpovede s ohľadom na ich špecifickú cieľovú skupinu, priblíženie cez jazyk a témy, ktoré nie sú vnútené, ale vyrastajú z osobnej potreby tvorcov o nich vypovedať.

Tento rok prišlo k ďalšiemu rozvinutiu celého projektu, nakoľko sa k študentom réžie, dramaturgie a divadelnej vedy, ktorí pracovali na zadaní rozhlasovej minidrámy (na predmete Autorský seminár) v rozsahu do 20 minút pridali aj študenti filmovej scenáristiky so zadaním napísať krátky rozhlasový útvar - do 10min. Po minuloročnej extrémne prínosnej skúsenosti sme zopakovali aj spoluprácu s externými zvukovými majstrami. Interný rozhlasový zvukový majster Dušan Kozák, o. i. pedagóg ateliéru zvukovej skladby na FTF VŠMU, prizval do projektu svojich študentov zvukovej skladby. Myšlienka generačnej výpovede sa tak opäť mala šancu realizovať nie len v zmysle obsahu hier, ale aj v ich formálnej realizácii, práve vďaka osobitému prístupu z hľadiska zvukových realizácií.

Premiéry v utorok 26. 6. 2018 od 20.00:

1. D. BREZANIOVA - SALVATOR (15´20´´)
2. J. SPEVÁK - MIMIKRY (8´03´´)
3. J. ŠTIFFEL- KÝM NEJDE O ŽIVOT (13´06´´)
4. V. ZEMANOVÁ-ALBERTY - Infekcia Stereotypu (15´29´´)
5. A. BUJNOVÁ - Ema a Lucia (6´02´´)
6. K. MADUNICKÁ - Requiem pre Rusalku (15´41´´)

Premiéry v piatok 29. 6. 2018 od 21.00:

1. B. NITSCHOVÁ - Feldpošta (17´07´´)
2. J. ORESKÁ - Avokádo (8´14´´)
3. B. BRESTOVANSKÝ - Sedem archanjelov (15´05´´)
4. V. LIPPOVÁ - Telefón (9´55´´)
5. P. SAMOHÝL - Incident Ludex (15´38´´)

Obsadenie: Božidara Turzonovová, Lucia Vráblicová, Edita Borsová, Sarah Arato, Zuzana Kapráliková, Mária Schummerová, Miroslav Trnavský, Alfréd Swan, René Jankovič, Lukáš Dóza, Michal Jánoš, Peter Ondrejička, Štefan Martinovič, Matúš Krátky, Přemysl Boublík, Matúš Beniak, Samuel Gáfrik, Šimon Zeman, Adriana Sečkárová, Karin Adzimová, Marek Lupták, Michal Noga, Lukáš Kunák, Vanda Zemanová Alberty, Ján Štiffel, Alžbeta Dvoranová, Peter Martinček, Filip Žitňanský,Mária Ševčíková, Peter Kováč, Ráchel Šoltésová, Marika Tisoňová, Alica Mária Bujnová, Alex Koníček, Dušan Kozák a Gavin Shoebridge,

Réžia: autori hier /každý si režíroval svoju/
Dramaturgia a pedagogické vedenie: Alena Bodingerová, Peter Pavlac, Dušan Kozák
Zvuk: Natália Jancová, Karol Kullifay, Daniel Horňák, Igor Jedinák, Peter Markovski, Marek Buranovský, Juraj Podhradský, Andrej Osvald, Gergely Both, Matúš Imríšek, Michal Horváth, Samuel Štefanec, Viktor Kyselica, Dušan Kozák
Hudobná dramaturgia
: Katarína Bielčíková a Ľudmila Hodulíková
Produkcia: Alena Rumanovská a Silvia Lukáčová


Foto: fotobanka Piaxabay

Živé vysielanie
??:??