Podobizne: Karel Hynek Mácha

Rozhlasová tvorba

Podobizne: Karel Hynek Mácha

29. 06. 2018 14:15

Vysielame 1. júla o 7.00 v Rádiu Devín.

Meno veľkého českého romantika Karla Hynka Máchu zostane navždy späté s jednou z najkrajších ľúbostných ód – s poémou Máj. Je nielen majstrovským prienikom do vzťahov medzi ľuďmi, ale aj nádherným opisom českej prírody. V životopisnom dramatickom pásme poslucháčom pririblížime postavu Karla Hynka Máchu a jeho veľkej lásky Lori.

Účinkujú: Ida Rapaičová, Leopold Haverl, Zuzana Kocúriková, Vladimír Durdík a Juraj Sarvaš.

Foto: archív pamätníkov

Živé vysielanie
??:??