Rozhlasová hra: Karol Horák – Prorok a tiene

Rozhlasová tvorba

Rozhlasová hra: Karol Horák – Prorok a tiene

28. 05. 2018 13:42

Vysielame v Literárnom a dramatickom Rádiu Devín v utorok 29. mája o 21.35h.

Pôvodná rozhlasová hra, v ktorej sa autor zaoberá odkazom Ľudovíta Štúra. Podobne ako v iných dielach svojej tetralógie s námetmi zo života diel a osobností z obdobia národného obrodenia, aj v hre Prorok a tiene, reflektuje autor okrem Štúrovho diela aj genézu tvorby i procesu vzniku mediálneho diela, vrátane problémov interpretov, nachádzajúcich sa v individuálnej tenzívnej situácii. Tieto „technické" problémy vzniku rozhlasového diela sa dostávajú do paralelného vzťahu s témou Ľ. Štúra, rozhlasová „skúška" i „nahrávanie" majú svoju paralelu so „skúškou" národa i „lídrov" slovenského národného pohybu, pričom potreba radikálneho vystúpenia, na ktorom sa spomínaní predstavitelia dlhodobo pripravovali sa dostáva do rozporu s ich momentálnou dispozíciou (či indispozíciou) alebo so životnou koncepciou, ktorá neráta s radikálnym, revolučným činom. Naviac sa hra usiluje aj o „docenienie" i „relativizovanie" národných tém v prítomnom čase cez generácie globalizovanej Európy. V úlohe Štúra sa predstaví najznámejší slovenský herecký predstaviteľ tejto postavy – Dušan Jamrich.

Napísal: Karol Horák. V réžii Laca Keratu účinkujú: Dušan Jamrich, Kristína Kurianová, Ján Galovič a i. Premiéra: 2010

Foto: Rádio Devín

Živé vysielanie
??:??