Poznáte klasiku? – súťaž

Rozhlasová tvorba

Poznáte klasiku? – súťaž

30. 08. 2017 23:07

Súťaž Rádia Devín

Chcete si otestovať, čo si pamätáte zo svojich školských čias? Bez Wikipédie, prehliadačov, len tak na prvé počutie? Ste na správnej adrese. Zapojte sa do súťaže a vyhrajte zaujímavé ceny. Úctu rozhlasovým tvorcom minulých desaťročí a spisovateľom minulých storočí vzdáme súťažou, ktorá sa začína od pondelka 4. septembra.

Pravidlá súťaže:

  1. V pracovných dňoch 4. 9. 2017 – 21. 9. 2017 odvysielame v našom rádiu o 8.19 súťažnú nahrávku – dvojminútovú ukážku rozhlasovej hry z archívu SRo. Otázka, ktorú vám položí moderátor, bude vychádzať zo súťažnej nahrávky. Ak si ju nezapamätáte, nič to. Nájdete ju na našom webe, aj na Facebooku.

  2. Svoju odpoveď zasielajte na e-mail poznateklasiku@rtvs.sk;

Vyhodnotenie bude prebiehať na dvoch úrovniach:
Týždenné vyhodnotenie – každý piatok, to znamená: 8. 9., 15. 9. a 22. 9. bude vyžrebované meno jedného poslucháča, ktorý bude odmenený knihou 1000 zaujímavostí o Slovensku. Mená víťazov priebežných kôl budú vyhlásené v relácii Ranné ladenie – 9. 9., 16. 9. a 23. 9. o 8.25.

  1. Do žrebovania postupuje každý poslucháč, ktorý odpovie aspoň na jednu otázku v danom týždni správne. V prípade, že pošle jeden poslucháč viacero správnych odpovedí na súťažnú otázku, do žrebovania sa zaraďuje len prvá doručená odpoveď. V prípade, že pošle aj správnu aj nesprávnu odpoveď, do žrebovania sa zaradí správna odpoveď.

  2. Záverečné vyhodnotenie – záverečné vyhodnotenie sa uskutoční v pondelok 25. 9. 2017. Meno absolútneho víťaza, ktorý získa hlavnú cenu, bude vyhlásené v relácii Ars rádio 25. 9. 2017.

  3. Do záverečného žrebovania postupuje každý poslucháč, ktorý odpovie aspoň na dve otázky v priebehu celej súťaže správne.

foto: RTVS

Živé vysielanie
??:??