Recenzia výstavy: Národná cena za komunikačný dizajn 2018

Reflexia a kritika

Recenzia výstavy: Národná cena za komunikačný dizajn 2018

27. 10. 2018 22:05

Národná cena za komunikačný dizajn v roku 2018 pozná svojich víťazov. Od 9. októbra v priestoroch Fakulty architektúry STU v Bratislave je otvorená výstava, ktorá predstavuje 87 prác finalistov, ako aj víťazné práce, ktoré uspeli v kategóriách Profesionálny dizajn, Študentský dizajn, Dizajn s pridanou hodnotou a špeciálnou cenou poroty. Pozrieť si ju bola aj Katarína Trnovská. Jej recenziu číta Jarmila Vitovičová:

Výstava NCD 2018 (recenzia)
Stiahnuť audio súbor

Národná cena za dizajn 2018 – Komunikačný dizajn 
Výstava finalistov
9. 10. – 25. 11. 2018
Kurátorka: Eva Kašáková
Architektonický návrh a realizácia výstavy: Peter Liška, Matúš Lelovský

Text recenzie: 

Solídny dizajn začína byť štandardom, zaslúži si väčší priestor

15. ročník Národnej ceny za komunikačný dizajn ukázal, že situácia na Slovensku sa minimálne v oblasti knižného dizajnu a propagačných tlačovín neustále vylepšuje. Doslovne to vidieť na tohtoročnej vizuálnej identite ocenenia, ktorej autormi sú zhodou okolností čerství laureáti NCD 2018 - Samo Čarnoký a Matej Vojtuš. Zhodla sa aj medzinárodná porota. Obaja autori jednotne zatúžili opustiť konformnú zónu a zvolili nekonvenčný prístup, ktorý podľa nich odzrkadľuje stav súčasného grafického dizajnu.

Aký teda je súčasný slovenský komunikačný dizajn? Čiastočne na túto otázku odpovedá už samotná forma komunikačnej kampane Národnej ceny podľa Čarnokýho a Vojtuša. Autori pri návrhu vychádzali z pozorovania, že grafickí dizajnéri a dizajnérky dnes s obľubou prekračujú zaužívané hranice a limity. Zmena podľa nich nastala aj v celkovom prístupe, kedy dvojdimenzionálne uvažovanie už nestačí a autori hľadajú v konkrétnych zadaniach hlbšie významy a popri tom dynamicky reagujú na výzvy digitálneho veku. Tento brilantný postreh zobrazený plastickým farebným útvarom, ktorý ako parazit pohlcuje čiernu modulárnu typografiu vizuálov NCD 2018 diváka pozýva na výstavu prác finalistov i bohatý sprievodný program.

Výstava v kurátorskej koncepcii Evy Kašákovej našla tento rok zázemie na Fakulte architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, kde ju diváci môžu vidieť až do 25. novembra. Vo veľkorysom foyeri školy víta návštevníkov pôsobivá inštalácia z bielych veľkoformátových postrov, ktorých potlač je celistvo čitateľná až z dostatočného odstupu, keďže jednotlivé plagáty sa prekrývajú a písmo cez ne plynie. Hra s textom tým však nekončí. Po prikročení k inštalácii zaujmú pojmy ako väzba, pantone, vektor, monochróm či ilustrácia, umiestnené pod každým závesom. Zámerne sú otočné tak, aby diváka prinútili vstúpiť do inštalácie, prezrieť si čo všetko ponúka. Podľa kurátorky majú pojmy návštevníkom v skratke ilustrovať množstvo rozhodnutí, ktoré musí dizajnér urobiť pri svojej každodennej práci. Ideový nástup do výstavy pozýva do suterénnych priestorov bývalej kotolne, ktorá je venovaná selekcii osemdesiatich siedmich prác, posudzovaných v kategóriách Profesionálny dizajn, Študentský dizajn a Dizajn s pridanou hodnotou. Z hodnotení poroty, publikovaných v sprievodnom katalógu, je zrejmé, že sa tu nachádzajú tie najlepšie prihlásené práce, ktoré zaujali svojou funkčnosťou, kvalitou spracovania, aktuálnosťou či inovatívnosťou zvoleného jazyka. Je preto škoda, že rozmiestnenie a prezentácia pôsobí paradoxne trochu súhrnným až plošným dojmom. K pozdvihnutiu celkového obrazu nepomáha ani miestami vyvýšená morfológia akejsi čiernej „papierovej krajiny", ktorú autori inštalácie Matúš Lelovský a Peter Liška navrhli ako bázu pre vyniknutie rôznorodých prác. Monografické publikácie, katalógy, autorské knihy, obalový dizajn či dizajnérske riešenia kampaní a korporátnych identít by si zaslúžili trochu viac vzduchu. Architekt by si mohol dokonca položiť otázku, či bol pre tento typ výstavy zvolený vhodný priestor...

Priestorom sa to však nekončí. Po krátkom čase klasického listovania divák prirodzene zatúži po interaktívnejšej forme komunikácie. Dokonca ju priamo očakáva, keď vychádza zo skvelej propagačnej kampane NCD 2018 a novinky tohto ročníka akou je blogová stránka ocenenia. Prečo teda na výstave takmer chýba digitálny dizajn a multimédiá, ak nepočítame dve práce z tejto oblasti? Možno nastal čas začať zisťovať priamo u dizajnérov, ktorých sa to týka - „Čo ešte môže byť motiváciou pre ich účasť v najvýznamnejšej súťaži komunikačného dizajnu okrem medzinárodnej poroty a prezentácie v rámci kvalitného sprievodného programu?"

Katarína Trnovská


V Rádiu Devín sme sa Národnej cene za komunikačný dizajn venovali podrobnejšie. Cyklus rozhovorov s porotcami si môžete vypočuť tu. Reportáž z výstavy nájdete tu. Záznam rozhovoru s Evou Kašákovou je tu.

Foto/Zdroj: Adam Šakový

Živé vysielanie
??:??