Divadelná recenzia: WOW!

Reflexia a kritika

Divadelná recenzia: WOW!

14. 06. 2018 10:34

Divadelný kritik Miroslav Zwiefelhofer hodnotí víťaznú inscenáciu festivalu Nová dráma 2018 WOW!:

WOW (recenzia)
Stiahnuť audio súbor

Text recenzie:

Zoskupenie Debris company patrí už niekoľko rokov medzi najvýraznejšie fenomény nášho divadla. Presiahli kontexty tanečno-pohybovej scény a reprezentujú tento segment aj na festivaloch, ktorým inak dominuje činohra. Dôkazom je okrem iného fakt, že ich inscenácia WOW! získala aktuálne cenu Grand prix na festivale Nová dráma/New drama 2018. WOW! je prvým dielom trilógie, ktorej súčasťou je už premiérovaný Únos Európy a pripravovaný Jób.

WOW! by sa dal najjednoduchšie popísať ako mierne meditatívne vyjadrenie úžasu nad krehkostou, dokonalosťou a jedinečnosťou života. Skladá sa z štrnástich častí, ktorých názvy sú Abstract, Holocén, GoldenAge, TheLegology, StupidityBoom, ProGnosis, ColorSlide, RedSpot, PornoGraffiti, CyberKlip, VirtualZoom, Decrescendo, Catharsis, Impromptu in Green.

V princípe ide o jednotlivé vývojové štádia života na našej planéte. Od čias formovania galaxií a hviezdneho prachu, cez vznik života jeho rozvoj, tvrdý úder, ktorý mu priniesla priemyselná revolúcia, až po bod, kedy apokalypsa snáď prinesie zrod nového, čistého života.

Autor konceptu Jozef Vlk s dramaturgičkou Dášou Čiripovou a choreografkou Stanislavou Vlčekovou koncipujú inscenáciu tak, že divákovi ponúka pomerne veľký priestor na vlastnú interpretáciu. Základný rámec samozrejme tvorí ekologicky zameraný text Eugena Gindla, no drobnejšie nuansy už sú na jednotlivých divákoch. Tradične silnou stránkou inscenácií Debris je výtvarné riešenie a práca s videoartom. V tomto prípade je autorom scénografie Ján Ptačil a tvorcom video artu Alex Zelina. Tí potvrdili, že skutočné využitie projekcie nespočíva v tom, že ju použijem ako elektronickú verziu maľovaných dekorácií. Naopak, vidíme prácu s hĺbkou javiska, vstupovaním do priestoru, nadväzovaním dialógu s priestorovými prvkami scénografie, ktorými sú v tomto prípade najčastejšie performeri Stanislava Vlčeková a Peter Cseri, respektíve ich kostýmy, ktorých autorkou je Katarína Holková.

WOW je pravdepodobne divácky najvďačnejším dielom od Debris company. V kontexte európskeho pohybového divadla ich v porovnaní s predchádzajúcou tvorbou posúva viac k strednému prúdu. To nie je výčitka, skôr konštatovanie stavu, keď rozvoj našej nezávislej scény posunul princíp hľadania a objavovanie vlastných schopnpstí smerom k iným súborom. V minulosti totiž vedel ponúknuť menej ľúbivé, no divadelne zaujímavejšie inscenácie.

Miro Zwiefelhofer


Debris Company: WOW!

Réžia, koncept: J. Vlk Choreografia: S. Vlčeková Text: E. Gindl Preklad: M. Solotruk Video art: A. Zelina Scénografia: J. Ptačin Kostýmy: K. Holková Hudba: J. Vlk Dramaturgia: D. Čiripová, J. Vlk Účinkujú: P. Cseri, S. Vlčeková, Whispering: B. Mosný


Rozhovor s Jozefom Vlkom o inscenácii WOW! (ako aj o ďalších témach Novej drámy) si môžete vypočuť tu:

Foto/Zdroj: Debris Company

Živé vysielanie
??:??