Glosu týždňa píše Martin Ciel

Reflexia a kritika

Glosu týždňa píše Martin Ciel

05. 04. 2018 11:14

Široké možnosti filmových divákov

Film je zo všetkých umeleckých druhov najviac závislý na inštitúcii. Existuje tu totiž obrovská koncentrácia výrobných a finančných zdrojov a prostriedkov. Film je proste vďaka kvôli svojej náročnej technickej podmienenosti najdrahším. Ide o vysoko komerčný produkt. To je príčina, prečo je tu vo všeobecnosti miera zreteľov uplatňovaných voči divákovým potrebám a požiadavkám ďaleko najvyššia. Postihnutie záujmov, potrieb a psychológie masy divákov, v tomto prípade cieľovej skupiny je podmienkou komerčného úspechu a v neposlednom rade aj jeho kultúrneho či ideologického pôsobenia.

Diváci samozrejme neovplyvňujú filmové dielo priamo, tak ako sa to deje povedzme v divadle pri predstavení, kde sa herci často prispôsobujú reakciám publika. Navyše: v divadle vnímame realitu ako znaky, vo filme zase znaky ako realitu.

Konkrétny film na rozdiel od divadelného predstavenia je raz a navždy fixovaným tvarom vyvolávajúcim u divákov mentálne obrazy. A filmoví diváci ich akceptáciou či neakceptovaním vytvárajú a ovplyvňujú budúcnosť kinematografie, rôznych pokračovaní a sérií, jednotlivých žánrov. Ak akceptujú model a určitú naratívnu štruktúru, ak im vyhovuje, kinematografická inštitúcia má tendenciu používať ju až do úplného vyčerpania. Až kým sa z toho celého nestane paródia.

Takže síce existuje silná nepriama, ale neexistuje priama väzba medzi divákom a filmovým dielom pri jeho prezentácii.

Na druhej strane však existuje priama väzba medzi divákmi chápanými ako čiastočky publika sediaceho v kine. Táto vnútorná väzba môže výrazne ovplyvniť proces vnímania, buď povedzme samotným zložením publika – napríklad pri komédii sedí vedľa vás človek so záchvatmi nákazlivého smiechu alebo inými faktormi a okolnosťami – verbálny úvod k filmu, premiéra, festivalová projekcia… To všetko dokáže ovplyvniť i zdanlivo neovplyvniteľného diváka.

Koniec koncov – do kina chodíme aj kvôli tomuto, kvôli kolektívnemu zážitku vnímania, kvôli potrebe spoločne sa báť alebo smiať.


Martin Ciel

Foto: free fotobanka pixabay

Živé vysielanie
??:??