Glosa týždňa Patrika Lančariča

Reflexia a kritika

Glosa týždňa Patrika Lančariča

12. 03. 2018 13:04

„Byť, či nebyť? To je otázka!"

Wiliam Shakespeare – HAMLET

Notoricky známa otázka, ktorú si kladie postava Hamleta v najznámejšej tragédii všetkých čias. Vyjadruje rozhodovanie. Rozhodovanie v zložitej životnej situácii. Rozhodnutia sú to, čo nás tvorí a to, kde sa v živote práve nachádzame je výsledkom reťazca rozhodnutí, ktoré sme v živote urobili alebo neurobili. Mám na mysli hlbší zmysel rozhodovania – bytostné rozhodovanie, od ktorého závisí akým smerom sa náš život pohne. Okamihy, keď čelíme základným otázkam morálky, etiky, keď musíme čeliť strachu (strachu o seba, či o svojich blízkych), keď hľadáme zmysel života, či novú motiváciu pre dôležitý životný krok (rozhodnutie). Motív rozhodovania, motív životnej dilemy sa neustále objavuje v našich životoch a vinie sa nimi ako pomyselná niť, ktorá nás vedie bludiskom tajomných komnát našich duší.

Veľký český herec Radovan Lukavský v knihe Deset vyznání píše:

V Hamletovi totiž nejde o dilemu života a smrti, ale o bytie a nebytie - a to je dosť veľký rozdiel. Shakespeare asi vedel, prečo Hamletova otázka znie: „Byť, či nebyť?", a nie „Žiť, alebo nežiť?". Žitie je to, čo máme spoločné so všetkými živočíchmi. Skutočné ľudské bytie je dar posvätený darom myslenia: „Myslím – teda som!" konštatuje Descartes. A naproti tomu: „Čo je človek, ak si vie v živote vydobyť len potravu a spánok? Iba zviera! Ten, ktorý nám dal schopnosť premýšľať… si určite neprial, aby božský rozum v nás bez úžitku hnil," uvažuje Hamlet.

Shakespearov Hamlet zrkadlí dodnes aktuálne a mrazivo živé témy: zákulisie boja o moc, intrigy, politické vraždy, pokus o likvidáciu svedkov, odpočúvanie, lož ako pracovnú metódu, zradu, manipuláciu... Hamletove životné hodnoty sú opačné: čestnosť a sloboda, ale zlo, ktoré ho obklopuje a dusí, stavia Hamleta pred základnú dilemu ľudskej existencie, pred otázku, či byť, alebo nebyť. Dnes znie Hamletov hlas opäť mimoriadne naliehavo. No, na jeho životnú otázku si musí odpovedať každý z nás sám.

Niečo zhnité je v štáte Dánskom.

„Byť, či nebyť – kto mi odpovie... čo šľachtí ducha viac: či trpne znášať strely a šípy zlostnej Šťasteny, či pozdvihnúť zbraň proti moru bied a násilne ho zdolať?"


Patrik LančaričFoto: pixabay

Živé vysielanie
??:??