Jozef Moravčík

Hostia•Diskusie

Jozef Moravčík

26. 05. 2017 15:02

Vysielame 27.5. o 12:00

„Najväčšiu hanbu si spôsobujeme sami – barbarským ničením a vyberaním vzácnych archeologických nálezov“ - povedal v jednom z nedávnych rozhovorov. Narodil v predposledný rok Druhej svetovej vojny a ako úvodný citát našepkáva, jeho povolaním je archeológia. Absolvoval množstvo dôležitých výskumov, ktoré posunuli poznanie pravekého a včasného osídlenia severozápadného Slovenska, Žiliny a jej okolia. Je dlhoročným spolupracovníkom Slovenského rozhlasu a okrem iného sa podieľal na odbornej príprave a realizácii rozhlasového cyklu Hrady a zámky na Slovensku. S autorom mnohých expozícií a putovných výstav z oblasti archeológie, propagátorom a publicistom Jozefom Moravčíkom sa zhovára Peter Turčík .

Foto: archív - J. Moravčík

Živé vysielanie
??:??