Parnas: Veľkomoravské literárne pamiatky

Literatúra

Parnas: Veľkomoravské literárne pamiatky

06. 11. 2018 12:13

Impulz pre tento Parnas je veľmi prostý: Pozornosť na Veľkú Moravu a odkaz Konštantína a Metoda sa sústreďuje na jeden deň v roku - 5. júl. Nielen politickými a kultúrnymi podujatiami, ale aj zvýšeným záujmom médií o našich slavistov, historikov a archeológov. Potom nastane celoročné mediálne ticho na túto tému. Ale keď sa opäť priblíži 5.júl, mediálny ošiaľ sa znova opakuje. Rok čo rok. Ale povedzme si pravdu. Síce slávne slávime, ale nakoľko poznáme literárne diela z tohto obdobia? Do rozhlasového Parnasu sme pre vás pripravili kompletné komentované čítanie najzásadnejších diel veľkomoravskej proveniencie: Život Konštantína-Cyrila, Život Metoda a Proglas. Sprievodcom pri ich počúvaní bude dr. Martin Braxatoris zo Slovenskej akadémie vied - Ústavu slovenskej literatúry.

K počúvaniu ďalšej série Parnasu vás pozývajú interpret veľkomoravských literárnych pamiatok Peter Rúfus, zvukový majster Stanislav Kaclík, hudobná dramaturgička Lýgia Vojtková a autorka tohto projektu Táňa Kusá.

Proglas_460.jpg

 
Zoznam rozhovorov

Zoznam čítaní1. Úvod

Život Konštantína-Cyrila
2. Historické podhubie v Byzantskej ríši

1.kapitola: Prečo sa Život začína dátumom smrti svätca?
3. Vieroučné spory v Byzantskej ríši v 9. stor.

2.kapitola: Konštantínovi rodičia
4. Historické podhubie v Európe

3.kapitola: Konštantínovo detstvo
5. Historické podhubie na Veľkej morave I.

4.kapitola:Učenie v Carihrade
6. Historické podhubie na Veľkej morave II.
5.kapitola: Hádanie s expatriarchom Jannesom
7. Tvorba Konštantína a Metoda

6.kapitola: Poslanie k Arabom
8. Jazyk a písmo

7.kapitola: Konštantín sa zrieka učiteľskej činnosti
9. Odpisy veľkomoravských literárnych pamiatok

8.kapitola: Kozári žiadajú od cisára vierozvestca
10. Šírenie staroslovienskej vzdelanosti

9.kapitola: Hádanie so židovským poslom


10.kapitola 1. časť: Prvá časť kontroverzie - Zákon Mojžišov


10.kapitola 2. časť: Druhá časť kontroverzie - Vyvolený národ


11.kapitola: Tretia časť kontroverzie - Pravá viera


12.kapitola: Návrat od Kozárov


13. kapitola: Konštantín v Carihrade. Šalamúnov pohár


14.kapitola: Rastislavovo posolstvo


15.kapitola: Príchod na Moravu


16.kapitola: V Benátkach - Obhajoba slovienskeho jazyka v bohoslužbe


Živé vysielanie
??:??