Poézia mesta: Marek Godovič – Robotovanie

Literatúra

Poézia mesta: Marek Godovič – Robotovanie

05. 11. 2018 14:19

Premiéra vo štvrtok 8. 11. 2018 o 14.08 v Rádiu Devín.

Marek Godovič spolupracoval na rôznych divadelných a rozhlasových inscenáciách ako autor, dramaturg a scenárista. Od roku 2011 pracuje v Divadelnom ústave.

Do cyklu Poézia mesta prispel minidrámou Robotovanie, inšpirovanou pestrofarebným obrázkom s nápisom The kids have their own life, ktorý sa nachádza v areáli detského ihriska pri obchodnom centre v Bratislave v časti Ružinov.

Reláciu Poézia mesta pripravuje Mária Danadová.

Foto: RD

Živé vysielanie
??:??