Poézia mesta: Martin Kočiš – Koruna tvorstva

Literatúra

Poézia mesta: Martin Kočiš – Koruna tvorstva

12. 03. 2018 08:53

Premiéru si môžete vypočuť vo štvrtok 15. 3. 2018 o 14.08 v Rádiu Devín.

Slovenský autor Martin Kočiš žije v Spišskej Novej Vsi, pracuje v Košiciach. Svoje texty publikoval vo Vlne, Romboide, Kloake, Pravde, dvojtýždenníku A2, bol finalistom básnickej súťaže Básne 2012 a Básne 2013. Jeho poetické texty boli preložené do nemčiny, a pripravuje sa aj preklad do gréčtiny. Je autorom protextovo orientovanej zbierky txt.txt. Do cyklu Poézia mesta prispel experimentálnym textom Koruna tvorstva, inšpirovaným nápisom na stene. Reláciu Poézia mesta pripravuje Mária Danadová.

Foto: Rádio Devín

Živé vysielanie
??:??