Ars litera: Zo zákulisia Parnasu: Ján Hollý – Svätopluk

Literatúra

Ars litera: Zo zákulisia Parnasu: Ján Hollý – Svätopluk

28. 11. 2017 16:43

Na budúci týždeň vysielame posledný 12.spev eposu Jána Hollého – Svätopluk. Od začiatku októbra – teda vyše dvoch mesiacov – toto dielo počúvame kompletné: dohromady 50 polhodinových relácií – 35 čítaní a 15 rozhovorov. Komentátormi sú literárni historici doc. Zuzana Kákošová a doc. Miloslav Vojtech, jazykovedec prof. Pavol Žigo a historici prof. Martin Homza a doc. Vincent Múcska. Všetci títo pedagógovia z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského potvrdili, že Hollý právom patrí na slovenský Parnas a vyrovná sa svojim antickým vzorom Homérovi a Vergíliovi. Napokon mohli sa o tom presvedčiť aj poslucháči Rádia Devín, ktorí nás pravidelne počúvajú. Nazrieme do zákulisia Parnasu – ako sme toto vrcholné epické básnické dielo nahrávali. Hosťami Táne Kusej sú interpreti eposu Svätopluk Ida Rapaičová a Peter Rúfus.

Počúvajte reláciu Ars litera 29. novembra o 17. hodine.

Živé vysielanie
??:??