Parnas – Ján Hollý: Svätopluk VIII.

Literatúra

Parnas – Ján Hollý: Svätopluk VIII.

20. 11. 2017 16:00

Čítanie kľúčových diel slovenskej literatúry. Aj tento týždeň uvedieme nové časti cyklu Parnas – Ján Hollý: Svätopluk.

Rozhovor na tému: Svätopluk v slovenskej literatúre / 2. časť
Premiéra 20.11. 2017 o 18.30h v Rádiu Devín

Postavu Svätopluka reflektuje staršia slovenská literatúra pomerne zriedkavo. Z veľkomoravských literárnych pamiatok sa o ňom zmieňuje najmä Život Metodov, ale aj stredoveké kroniky, napr. Anonymova alebo Obrázková kronika. V 17. a 18. storočí vznikajú síce národné obrany a chvály a aj Benedikt Sz"oll"osi v úvode katolíckeho spevníka upozorňuje na cyrilo-metodskú tradíciu. Ale dominantnou témou tých čias bola turecká hrozba a protihabsburské povstania. O tom sme hovorili minule. Dnes sa sústredíme na to, ako veľkomoravského panovníka stvárňovali Hollého rovesníci a ako novšia slovenská poézia, próza a dráma.

Hosťami Táne Kusej sú doc. Zuzana Kákošová a doc.Miloslav Vojtech z Katedry slovenskej literatúry a literárnej vedy na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského.

Čítanie eposu Jána Hollého: Svätopluk – 10.spev / 1. – 3.časť
Premiéra od 21.11.– 23.11. 2017 (utorok–štvrtok) o 18.30h

Hollého epos Svätopluk bol dlhé roky nečitateľný pre svoj archaický jazyk. Preklad do modernej slovenčiny ho doslova odklial a vďaka nemu rozumieme lepšie tiež bernolákovčine. V Rádiu Devín počúvame obe podoby v interpretácii Idy Rapaičovej a Petra Rúfusa.

Rozhovor na tému: Ján Hollý – život a dielo
Premiéra v piatok 24.11. 2017 o 18.30h

S Jánom Hollým si spájame tri miesta, ktoré sú častým cieľom literárnych potuliek. Borský Mikuláš, kde sa 24. marca 1785 narodil. Faru v Maduniciach s hájom Mlíč, kde takmer 30 rokov pôsobil. A Dobrú Vodu, kam sa po dvoch požiaroch uchýlil a kde 14. apríla 1849 zomrel. Pred nami sa vybaví ikonický obraz maliara Andreja Kováčika, ako na Dobrej Vode 17. júla 1843 Štúrovi, Hurbanovi a Hodžovi odobruje ako veľká autorita novokodifikovanú štúrovčinu. Hollého životný priestor bol veľmi vymedzený, zato jeho dielo presiahlo hranice a jeho akčný rádius zasahuje do dnešných dní. V piatkovom rozhovore budeme hovoriť o živote a diele Jána Hollého.

Hosťom moderátorky a autorky projektu Táne Kusej je doc. Miloslav Vojtech z Katedry slovenskej literatúry a literárnej vedy na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského.

Počúvajte reláciu Parnas – každý pracovný deň o 18.30h v Rádiu Devín.

Odvysielané relácie si už môžete vypočuť aj tu.

Živé vysielanie
??:??