Parnas – Ján Hollý: Svätopluk VII.

Literatúra

Parnas – Ján Hollý: Svätopluk VII.

13. 11. 2017 16:12

Postavy eposu z hľadiska literárnych vedcov
Premiéra 13. novembra 2017 o 18.30h v Rádiu Devín

Protagonistom eposu Svätopluk je náš panovník, ktorý bol nitrianskym údelným kniežaťom okolo rokov 860-870 a veľkomoravským kniežaťom v rokoch 871 až 894, teda do svojej smrti. Je to historická postava, opradená mnohými mýtmi. S historikmi doc. Vincentom Múcskom a prof.Martinom Homzom sme sa minule snažili dostať k historickej pravde čo najbližšie. Pravdou je, že Veľká Morava dosiahla v čase Svätoplukovej vlády najväčšiu rozlohu a že to bol panovník európskych rozmerov. Mnohé pramene ho titulujú kráľ. Práve titulatúra Svätopluka vyvoláva najvášnivejšie diskusie, hoci medzi historikmi nie až také ohnivé. Ako však Svätopluka charakterizuje Hollý? Aký je Svätopluk ako literárna postava? Akí sú hrdinovia zo Svätoplukovho tábora a ako Hollý vykreslil Svätoplukových protivníkov? Budeme hovoriť o charakterizácii postáv eposu.

Hosťami Táne Kusej sú doc. Zuzana Kákošová a doc. Miloslav Vojtech z Katedry slovenskej literatúry a literárnej vedy na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Moderátoruje autorka projektu Parnas Táňa Kusá.

Čítanie eposu Jána Hollého Svätopluk – 9. spev
Premiéra od 14. – 16. novembra (utorok – štvrtok) o 18.30h

Hollého epos Svätopluk bol dlhé roky nečitateľný pre svoj archaický jazyk. Preklad do modernej slovenčiny ho doslova odklial a vďaka nemu rozumieme lepšie tiež bernolákovčine. V Rádiu Devín počúvame obe podoby v interpretácii Idy Rapaičovej a Petra Rúfusa.

Svätopluk v slovenskej literatúre – 1.časť
Premiéra v piatok 17. novembra o 18.30h

Ján Hollý vo svojom epose plasticky vymodeloval protagonistov oboch táborov – Svätopluka aj Britwalda. Pri kresbe obrovskej galérie postáv kombinuje historicitu s fabuláciou až mýtizáciou, v charakterizácii prejavujúc zmysel pre detail. O literárnom stvárnení postáv sme hovorili minule. V prvej časti sa sústredíme na nadprirodzené bytosti a slovanský Panteón. V druhej časti rozhovoru sa dozvieme, ako postavu Svätopluka reflektovala staršia slovenská literatúra – od stredoveku po barok.

Hosťami Táne Kusej sú doc. Zuzana Kákošová a doc. Miloslav Vojtech z Katedry slovenskej literatúry a literárnej vedy na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského.

Počúvajte reláciu Parnas – každý pracovný deň o 18.30h v Rádiu Devín.

Odvysielané relácie si už môžete vypočuť aj tu.

Živé vysielanie
??:??