Parnas – Ján Hollý: Svätopluk III.

Literatúra

Parnas – Ján Hollý: Svätopluk III.

11. 10. 2017 11:01

Aj tento týždeň sú pripravené ďalšie časti cyklu Parnas – Ján Hollý: Svätopluk.

Čítanie eposu Jána Hollého 3. a 4. spev
V premiére od 16.- 19. 10. 2017 (pondelok- štvrtok)

Tento týždeň počúvame 3. a 4. spev eposu Jána Hollého: Svätopluk. Exkluzívne dvojjazyčne – v bernolákovčine recituje Ida Rapaičová, v súčasnej slovenčine Peter Rúfus. Aj teraz si uvedomíme výnimočnosť tohto básnického monumentu a utvrdíme sa v tom, že jeho autor nie je len prázdna literárna ikona.

Jazyk eposu podľa jazykovedca - Bernolákovčina 1
V premiére 20. 10. 2017 o 18.30h 

Ján Hollý vytvoril svoje básnické dielo v bernolákovčine. V našom prvom spisovnom jazyku napísal všetky tri eposy: Svätopluka, Cyrilo-Metodiádu a Sláva, takisto lyrické Selanky a Žalospevy. Najprv si bernolákovčinu otestoval v prekladoch z antiky: Homéra, Teokrita a Tyrtaia preložil zo starogréčtiny, z latinčiny zasa trojicu zlatého veku rímskej poézie Vergilia, Ovídia a Horácia. Ale tým skutočným testom bernolákovčiny bol epos Svätopluk. Dnes budeme hovoriť o Hollého jazyku aj o predspisovnej podobe slovenčiny. Hosťom Táne Kusej je jazykovedec prof. Pavol Žigo z Univerzity Komenského.

Odvysielané relácie si už môžete vypočuť aj tu.

Foto: webumenia.sk

Živé vysielanie
??:??