Stratení v čase – Viera Markovičová-Záturecká

Fíčer•Dokument

Stratení v čase – Viera Markovičová-Záturecká

10. 08. 2017 14:58

Vysielame v nedeľu 13. augusta 2017 o 18.00 hod. v Rádiu Devín

Spisovateľka Viera Markovičová-Záturecká bola talentovaná autorka a publicistka, do ktorej života zásadným spôsob vstúpila doba so všetkými tragédiami, ale aj osobným hrdinstvom a víťazstvami. Jej životný príbeh je ohraničený dátumami 26. 2. 1910 a 1. 8. 1953. Z umeleckých textov dnes vieme rekonštruovať autorkin životný pocit a hodnoty, ktoré boli ovplyvnené rodinnou atmosférou a vlastným postojom. Najviac však dnes vedia o osobnosti svojej matky povedať dcéry – etnologička Ľubica Droppová a bibliografka Mária Matláková, ktoré oslovila Ivica Ruttkayová, aby dokreslili portrét Viery Markovičovej-Zátureckej v ďalšej časti z cyklu Stratení v čase, ktorý si môžeme vypočuť v nedeľu 13.8. o 18.00 na vlnách Rádia Devín.

Literárna vedkyňa Adrea Bokníková v novej publikácii Utopené duše venovanej málo známym slovenským poetkám akoby znova objavila poéziu tejto autorky, ktorej písanie je blízke aj spisovateľke a filozofke Etele Farkašovej. Osobné a spoločenské, či súkromné a politické je v jej osude prepojené. Viera Markovičová-Záturecká bola manželkou Karola Markoviča, ktorý sa spolupodieľal s Imrichom Karvašom na prípravách Slovenského národného povstania a neskôr bol deportovaný do koncentračného tábora. Ako sa dozvieme aj od historika Jerguša Sivoša z Ústavu pamäti národa, režim bol nemilosrdný ku Karolovi Markovičovi rovnako v päťdesiatych rokoch, čo malo tragické následky pre celú rodinu.

Po Viere Markovičovej-Zátureckej zostali vydané knihy, spomienky a nepublikované texty. A odkaz, ktorý v plnej miere dešifrujeme až po rokoch....


viera markovičová záturecká 02.jpg
Viera Markovičová-Záturecká

Stratení v čase
V desaťdielnom cykle umeleckých dokumentov Rádio Devín predstavuje osobnosti, ktoré nepoznáme a mali by sme ich poznať. Ide o životné príbehy, ktoré sú súčasťou našej spoločnej histórie, príbehy ľudí, ktorí svojou originalitou a talentom prispeli k utváraniu hodnôt, ktoré sú stále inšpiratívne. Často sa však, vďaka politickej situácii a dobe, akoby stratili v čase. Vďaka spomienkam a novým výskumom vieme dnes ich stopy opäť nájsť.

Archív odvysielaných relácií nájdete tu.

Foto: webumenia.sk

Živé vysielanie
??:??