Rozhlasová hra pre deti: Katarínka Istotová

Rozhlasové hry/Rozprávky

Rozhlasová hra pre deti: Katarínka Istotová

16. 06. 2017 12:47

Dátum vysielania premiéry: 24. jún 2017 o 13.00 v Rádiu Devín

Prvým tohtoročným premiérovým titulom kategórie hier pre celú rodinu je rozhlasová adaptácia románu francúzskeho prozaika Patricka Modiana, nositeľa Nobelovej ceny za literatúru roku 2014.

Patrick Modiano je autorom desiatok románov, piesňových textov, filmových scenárov. Venuje sa témam pamäte, identity a plynutia času. K týmto témam sa neustále vracia, pretože sú jednoducho nevyčerpateľné. Vracia sa k nim dokonca aj vo svojej knihe pre deti Catherine Certitude - Katarínka Istotová. Je pozoruhodné, ako tento skvelý autor rozpráva deťom o zložitej existenciálnej téme, ktorá sa premieta do detskej mysle v podobe otázok: Prečo som takým človekom, akým som? Akí sú moji rodičia a čo prežívajú a čo prežili? Ako sa ich životy premietajú do našich životov?

Rozhlasová adaptácia sa usiluje sprostredkovať poslucháčom precízny a úsporný Modianov štýl, zvláštne tajomnú a nostalgickú atmosféru jeho príbehu, ktorý - ako veríme - zaujme poslucháčov viacerých generácii.

Réžia: Milena Lukáčová
Majster zvuku:
Stanislav Kaclík
Hudobná spolupráca:
Matúš Wiedermann
Preklad a dramaturgia:
Beata Panáková

Účinkujúci: Táňa Pauhofová, Terezka Heftyová, Vladimír Kobielsky, Andy Hryc, Alfréd Swan, Lucia Vráblicová, Martinka Kapráliková a ď.


foto: web

Živé vysielanie
??:??