Peter Getting: Verše proti zlu

Literatúra

Peter Getting: Verše proti zlu

01. 05. 2017 21:20

Vysielame 8.5. o 14:05

Verše Janka Jesenského vzbudzovali v konzervatívnych spoločenských kruhoch pohoršenie a pokladali sa za cynické. Ich podstatnou zložkou je irónia a sebairónia. Ako intelektuálny typ básnika reagoval aj na spoločenskú problematiku. Jeho angažovanosť vo veciach "národa", bojujúceho za svoju slobodu, sa prejavila vo veršoch písaných v zajatí a v légiách. K politickej poézii sa uchýlil aj v čase druhej svetovej vojny, v podmienkach totalitného "slovenského štátu", v ktorej parodoval a ironizoval praktiky politického režimu." Vladimír Petrík

Štýl publicistu a spisovateľa Petra Gettinga je niekedy punkovo priamočiary, inokedy „kafkovský", nikdy mu však nechýba schopnosť preniknúť pod kožu reality a objaviť zabudnuté či nevidené. Podieľal sa na viacerých nezávislých kampaniach umeleckého a spoločenského charakteru a trvalo vyznáva výrazný protiextrémistický postoj. V súvislosti s Dňom boja proti fašizmu zaujal jeho pozornosť Janko Jesenský, spisovateľ, ktorého poznáme vďaka jeho satirickým poviedkam. Getting v relácii s historikom Ivanom Kamencom a hercom Robertom Rothom predstavuje inú verziu Jesenského: Jesenského básnika, ktorý písal originálne odvážne verše priamo uprostred zločinného režimu, koncentrákov, vojny a hajlovania.

Živé vysielanie
??:??