Na vlastných krídlach

Rozhlasové hry

Na vlastných krídlach

15. 03. 2017 11:26

Premiéra rozhlasovej hry pre deti a celú rodinu - 25.3. o 13:04

Koniec marca nám prinesie premiéru rozhlasovej hry, ktorá je venovaná deťom i ich rodičom. Je to príbeh o Louisovi  Brailleovi, ktorý napísala Beata Panáková.

Hra nám približuje tragickú udalosť z detstva malého Louisa, kedy si nešťastnou náhodou poranil oči a vplyvom infekcie prišiel o zrak. Od toho času sa začala jeho strastiplná cesta životom v roli nevidomého chlapca a autobiografickým spôsobom nám hra rozpovie, ako to malo vplyv na jeho vnímanie, rozmýšľanie a myšlienku vytvoriť špeciálne písmo pre nevidomých.


Autorka Beata Panáková často spolupracuje s nevidomými deťmi formou rôznych akcií, workshopov či čítaní a počúvania  rozhlasových titulov. Jej hra bola realizovaná aj v Českom rozhlase a teraz ju prinášame v éteri Rádia Devín. Hlavnú úlohu zveril režisér Laco Kerata nováčikovi v rozhlasových vlnách, Tomášovi Turekovi, ktorý mal neľahkú úlohu, nakoľko musel stvárniť postavu Braillea od chlapčenských rokov až po dospelosť. V jeho snažení mu napomáhali skúsení rozhlasoví kolegovia, Zuzana Kyzeková v úlohe Matky, Miroslav Trnavský v úlohe Otca, František Kovár v úlohe Riaditeľa Pigniera alebo Juraj Predmerský v roli neprajného Profesora Dufaua.

Zvuk: Peter Daniška
Hudobná dramaturgia: Matúš Wiedermann
Dramaturgia: Zuzana Kolmosová

Foto: youtube.com

Živé vysielanie
??:??