Dramatické Rádio Devín - jún 2016

Rozhlasové hry/Rozprávky

Dramatické Rádio Devín - jún 2016

02. 06. 2016 14:46

7.6.2016 Victor Hugo

Tvorba francúzskeho spisovateľa Victora Huga, vrcholného predstaviteľa romantizmu, je veľmi rôznorodá. Od poézie, cez prózu, eseje, recenzie a reflexie až po drámu – Hugo všade zanechal výraznú stopu. Romatická tragédia Ruy Blas z raného obdobia Hugovej tvorby je považovaná za najlepšiu drámu, akú kedy napísal. Hoci jej uvedenie nevyvolalo taký ohlas ako škandalizovaná dráma Hernani, spôsob, akým na príbehu otroka Ruy Blasa, zamilovaného do španielskej kráľovnej Márie Anny Falckej v časoch rozbrojov a intríg na španielskom dvore, rozvíja Hugo princípy romantickej tragédie, radí hru medzi klasické tragédie. Krátka hra Mojmíra Grolla - Malý kšeft v Paríži sa inšpiruje biografiou V. Huga. Esej Rabelais približuje esejistickú tvorbu Victora Huga a jeho originálne čítanie diela iného veľkého francúzskeho klasika.

19:00  Autor na dnes: V. Hugo
19:17  Victor Hugo: Ruy Blas
21:30  Mojmír Groll: Malý kšeft v Paríži
22:05  Victor Hugo: Rabelais


21.6.2016 Jana Bodnárová

19:00  J. Bodnárová: Tancovanie v kruhu
19:45  J. Bodnárová: Osamelosť dvoch izieb
20:50  J. Bodnárová: Prípad
21:40  J. Bodnárová: Hra pre dva hlasy, melanchóliu a piesne
22:15  J. Bodnárová: Kto klope na dvere?

Foto: victor-hugo.org

Živé vysielanie
??:??