Skupina 4 v Galérii Mesta Bratislavy

Kultúrny denník

Skupina 4 v Galérii Mesta Bratislavy

11. 10. 2018 13:14

Koncom 50. rokov po čiastočnom spoločenskom uvoľnení, po skončení kultu osobnosti Jozefa Stalina, sa aj v umení postupne prejavovali modernejšie tendencie. Českými teoretikmi je toto obdobie označované aj ako „opatrnícky modernizmus“, oficiálne požiadavky na umelecké dielo boli dané a nové prúdy sa presadzovali iba pozvoľne. Štyri slovenské maliarky Viera Kraicová, Tamara Klimová, Oľga Bartošíková a Jarmila Čihánková vytvorili v roku 1958 prvé ženské výtvarné zoskupenie s názvom Skupina 4. Objavili sa popri ostatných vznikajúcich skupinách Galandovcov alebo Skupiny 29. augusta. Spájalo ich očarenie z pocitu štúdií v Prahe a v Bratislave a nadšenie a záujem o európsku modernu. Ženskú výtvarnú iniciatívu Skupiny 4 aktuálne mapuje výstava v Galérii Mesta Bratislavy. Pripravila ju historička umenia Ľuba Belohradská, ktorú oslovil redaktor Rastislav Šimášek:

Skupina 4 v GMB
Stiahnuť audio súbor

Výstavu členiek ženského výtvarného zoskupenia Skupina 4  si môžete pozrieť v priestoroch Galérie Mesta Bratislavy do 4. novembra.

Foto/Zdroj: GMB/Skupina 4/Jarmila Čihánková-Hrušky v zelenej mise/1958Živé vysielanie
??:??