Dejiny matematiky

Kultúrny denník

Dejiny matematiky

03. 01. 2018 09:35

Dejiny matematiky sú dejinami ľudstva. Matematika nie je len povinný predmet na školách, ale aj spôsob ako človek objavoval svet. Matematika úzko súvisí so spoločnosťou, s filozofiou a umením. Stojí takmer za každou oblasťou nášho dnešného života. Vyvíjala sa po generácie v konkrétnom čase a konkrétnom priestore. Iný vzťah mal k matematike stredovek, iný osvietenstvo a z nedávnej minulosti môžeme spomenúť, že komunistickí ideológovia považovali kybernetiku za pavedu. Súhrnné poznanie dejín matematiky ponúka nová unikátna publikácia Dejiny matematiky od najstarších čias po súčasnosť autora Jána Čižmára. Prezentácia takmer 900-stranovej publikácie, na Slovensku prvej svojho druhu, bola významnou kultúrnou udalosťou na sklonku roka 2017. Zúčastnil sa jej aj vysokoškolský pedagóg Jozef Masarik, ktorého rovnako ako autora Jána Čižmára oslovila redaktorka Ivica Ruttkayová:

Dejiny matematiky
Stiahnuť audio súbor

Foto: Z obálky knihy

Živé vysielanie
??:??