Zomrel filmový publicista, historik a encyklopedista Richard Blech

Kultúrny denník

Zomrel filmový publicista, historik a encyklopedista Richard Blech

10. 11. 2017 17:47

V piatok 3. novembra 2017 zomrel vo veku 86 rokov po dlhej a ťažkej chorobe slovenský filmový publicista, historik, pedagóg a encyklopedista Richard Blech, autor a vedúci autorského kolektívu niekoľkých významných encyklopedických diel, člen porôt na viacerých domácich i zahraničných festivaloch. Ešte donedávna aktívne publikoval a rozpracovanú mal knihu o americkej herečke, hviezde nemého filmu Pole Negri, ktorej otec pochádzal zo Slovenska.

Posledná rozlúčka s Richardom Blechom sa konala vo štvrtok 9. decembra 2017, podľa jeho priania, len v úzkom kruhu rodiny. Filmový historik a pedagóg Vladimír Mičoušek v súvislosti s jeho úmrtím povedal: „Bol to môj vzácny a čestný kolega a dobrý kamarát, navyše mimoriadne erudovaný filmový odborník, publicista a pamätník. Kontext vývoja európskej, ale aj domácej kinematografie poznal ako málokto. Jeho zásluhou vyšli u nás i prvé filmologické štúdie o svetových režiséroch 60. rokov a najmä dva objemné encyklopedické zväzky o filme. Mal k dispozícii obrovský fotoarchív, z veľkej časti vlastnoručne vytvorený, ktorým obohacoval svoje rozprávanie pri výučbe dejín filmu na FTF VŠMU. Vážil som si jeho obrovské znalosti, osobné skúsenosti i obdivuhodnú schopnosť vidieť veci v nevyhnutnom kontexte a vedieť potom o nich podať pútavé svedectvo. Bol pre mňa v mnohom nedosiahnuteľným vzorom."

Česť jeho pamiatke.

Zdroj: Tlačová správa Filmového ústavu

Živé vysielanie
??:??