Festival Slobody pod pyramídou

Kultúrny denník

Festival Slobody pod pyramídou

12. 11. 2017 11:06

NOVEMBER / utorok
14:00 – 19:00 Festival slobody pod pyramídou

Budova Slovenského rozhlasu, Štúdio 5, Mýtna 1 Bratislava

Rozhlas a televízia Slovenska sa pravidelne vo svojich rozhlasových programoch venuje témam z obdobia neslobody, ktoré si môžu poslucháči vypočuť v rámci vysielania na rôznych rozhlasových okruhoch. Festival slobody v spolupráci s Rozhlasom a televíziou Slovenska - Rádiom Devín, ponúka možnosť vypočuť si vybrané programy vo forme verejného odposluchu v samotnej budove Slovenského rozhlasu, v atmosfére Štúdia 5, za prítomnosti ich autorov a odborníkov Ústavu pamäti národa, s ktorými na dané témy budú môcť prítomní návštevníci diskutovať. Program bude prebiehať v dvoch tematických blokoch.

Prvý blok Festivalu slobody pod pyramídou sa bude venovať téme holokaustu a z programovej ponuky RTVS si v Štúdiu 5 vypočujeme jednu z častí rozhlasovej Encyklopédie spravodlivých pod názvom „Navždy rodinou" autorky Dagmar Mozolovej a rozhlasovú hru Kruźniak: „Papuša".

K téme budú diskutovať Dagmar Mozolová, rozhlasová redaktorka a autorka rozhlasovej Encyklopédie spravodlivých,  Matej Beránek z Múzea holokaustu v Seredi, Patrik Dubovský, historik Ústavu pamäti národa a moderátor diskusie, František Neupauer, riaditeľ sekcie vedeckého výskumu ÚPN.

V druhom bloku sa zameriame na tému perzekúcií cirkví počas komunistického režimu a osobnosť kňaza Titusa Zemana, ku ktorej zaznie pôvodná rozhlasová hra Petra Janků „Hranice svätosti".

Diskusiu k téme ako moderátor povedie František Neupauer, riaditeľ sekcie vedeckého výskumu ÚPN a jeho hosťami budú Soňa Gyrafášová, redaktorka RTVS, Peter Janků, autor a režisér rozhlasovej hry Hranice svätosti o Titusovi Zemanovi a historik Róbert Letz.

ČASOVÝ PROGRAM:

1.blok – téma: HOLOKAUST
14:05 – 14:10 Úvodná pieseň pesničkára Eda Klenu z Prešova
14:10 – 14:34 Diskusia k téme holokaustu - úvod

Hostia:
Dagmar Mozolová
– autorka rozhlasovej Encyklopédie spravodlivých
Matej Beránek
– Múzeum holokaustu v Seredi
Patrik Dubovský
– historik Ústavu pamäti národa
moderuje: František Neupauer

14:34 – 15:00 Verejný odposluch programu Encyklopédia spravodlivých, časť„Navždy rodinou"

Keď sa v roku 1944 sa manželia Hajtášovci prechádzali popri Carltone v centre Bratislavy, videli hlúčik ľudí. Išli sa tam pozrieť. Pred domom bol nápis DRAŽBA. Cez okno zbadala Klára nedopité šálky na stole a predstavila si židovskú rodinu, ktorá nestihla ani dojesť raňajky, už ich gestapo zobralo. Po tomto strašnom zážitku sa snažili manželia Hajtášovci pomáhať, ako len mohli. Hajtášovci pomohli dohromady 16 ľuďom a v roku 1986 im bol v USA udelený titul Spravodlivý medzi národmi. Autor: Dagmar Mozolová

14:56 – 15:25 Pokračovanie diskusie k téme holokaustu
15:25 – 16:30 Verejný odposluch rozhlasovej hry Angeliky Kruźniak: „Papuša"

Životné osudy poľskej rómskej poetky Bronisławy Wajsovej pokrývajú najtraumatickejšie obdobia dvadsiateho storočia. Jej príbeh je ale aj zápasom o slobodu, príbehom boja s danajským darom - básnickým talentom. Napokon mu obetovala všetko. Keď sa v negramotnej spoločnosti naučila písať, keď sa začala kontaktovať s literátmi z väčšinovej spoločnosti, keď začala publikovať verše, vždy ju vnímali ako zradkyňu či ohrozenie pre najbližších a odsudzovali. Napriek tomu celý život písala a ospevovala slobodu a živelnosť, prameniacu z jej života, spätého s prírodou a kočovaním. Rozhlasová hra je dramatizáciou knihy Angeliky Kuźniak Papuša. Kuźniak vďaka práci s korešpondenciou, spomienkami pamätníkov, rozhovormi a básňami vytvorila živý obraz poetky, prezývanej Papuša. Réžia: Laco Kerata

16:30 – 16:50 Prestávka

2.blok - téma: PERZEKÚCIE CIRKVÍ POČAS KOMUNIZMU
16:50 – 17:10 Recitál pesničkára Eda Klenu z Prešova
17:10 – 17:25 Diskusia k téme perzekúcií cirkví počas komunistického režimu a osobnosť kňaza Titusa Zemana - úvod

Hostia:
Soňa Gyarfášová
– redaktorka RTVS
Peter Janků
– autor rozhlasovej hry „Hranice svätosti"
Róbert Letz
– historik
moderuje: František Neupauer, riaditeľ sekcie vedeckého výskumu ÚPN

17:25 – 18:25 Verejný odposluch rozhlasovej hry Petra Janků „Hranice svätosti"

V pôvodnej rozhlasovej hre Hranice svätosti si autor Peter Janků všíma zlomové body životného osudu saleziánskeho kňaza Titusa Zemana: vracia sa do 50. rokov 20.storočia a čias brutálneho väznenie a mučenia, ale aj do 60. rokov, keď sa Titus Zeman stretol s bývalým spoluväzňom a predstaviteľom neskoršieho totalitného režimu - Gustávom Husákom. Tretiu rovinu príbehu predstavuje don Pierluigi Cameroni, taliansky saleziánsky kňaz, ktorý má na starosti kauzu blahorečenia Titusa Zemana a navrátenie sluchu, ktoré opisuje ako zázrak a pripisuje ho príhovoru slovenského saleziána. Réžia: Peter Janků

18:25 – 18:55 Pokračovanie diskusie k téme perzekúcie cirkví počas komunizmu
18:55 – 19:00 Záverečná pieseň pesničkára Eda Klenu z Prešova
19:00 – Ukončenie Festivalu slobody pod pyramídou

Živé vysielanie
??:??