Rádio Devín na cestách

Kultúra•Umenie

Rádio Devín na cestách

06. 09. 2017 20:02

Viac ako tridsať účinkujúcich na troch netradičných miestach v troch mestách na Slovensku

13.9. – 19.00 Synagóga, Lučenec

14.9. – 18.00 Cisársko-kráľovská historická Jazdiareň, Nové Zámky

20.9. – 19.00 Cikkerova sieň historickej radnice, Banská Bystrica

V každom meste iní umelci, iní tvorcovia, iné koncerty, iní moderátori – všade Rádio Devín.

Účinkujúci Lučenec: Jana Oľhová , Mojše Band, Michal Sťahel , Zuzana Belková, Zuzana Adamkovičová, Silvia Zvarová, Peter Pavlac, Tomáš Boroš.

Účinkujúci Nové Zámky: Jana Andevská, Judita Hansman, Zuzana Belková, Daniela Kapitáňová, Gabriela Magová, Zuzana Adamkovičová, Jarmila Vitovičová, Ján Šimko, Tomáš Boroš, Juraj Tomka a Pavol Mucha.

Účinkujúci Banská Bystrica: Hela Veselá, Ivana Kováčová, Ivana Kivaderová, Peter Himič, Juraj Smutný, Egon Tomajko, Sto múch, Ľubo Šamo Projekt a Peter Tomko a ďalší.

Vstup na všetky podujatia voľný.

Živé vysielanie
??:??