Fórum mladých autorov IV

Kultúra•Umenie

Fórum mladých autorov IV

02. 06. 2017 14:25

Vysielame 4. 7. o 20:00 hod.

Fórum mladých autorov dáva najmladšej generácii tvorcov možnosť slobodnej výpovede s ohľadom na ich špecifickú cieľovú skupinu, priblíženie cez jazyk a témy, ktoré nie sú vnútené, ale vyrastajú z osobnej potreby tvorcov o nich vypovedať.

V tomto prípade ide už o štvrtý ročník cyklu minidrám študentov réžie, dramaturgie a divadelnej vedy napísaných v druhom, resp. štvrtom semestri predmetu Autorský seminár so zadaním napísať krátky rozhlasový útvar - do 10min. Tento rok prišlo k výraznej zmene a posunu celého projektu. Interný zvukový majster Dušan Kozák, o.i. pedagóg ateliéru zvukovej skladby na FTF VŠMU, prizval do projektu svojich študentov zvukovej skladby, ktorí svojím individuálnym prístupom zabezpečili „upgrade" zvukárskej práce so zvoleným materiálom. Tematická, aj formálna rôznorodosť textov, ku ktorej boli autori vyzvaní, tak mala možnosť byť práve vďaka tejto okolnosti rozvinutá v nebývalej miere a dovedená do celkom inej realizačnej pointy. Myšlienka generačnej výpovede sa tak mala šancu realizovať nie len v zmysle obsahu hier, ale aj v ich formálnej realizácii.

Autor - kolektív autorov ( I., II. a V. ročník réžie a dramaturgie a V.ročník divadelných štúdií na VŠMU - Mário Drgoňa, Nikoleta Tužinská, Klára Madunická, Brian Brestovanský, Lenka Čepková, Daniela Brezániová, Juraj Hanulík, Barbora Nitschová, Jakub Molnár, Bahuslava Vaňková, Alexandra Rychtarčíková, Rebeka Valábková a Patrik Samohýl.

Réžia - autori hier /každý si režíroval svoju/, Dramaturgia a pedagogické vedenie - Peter Pavlac a Dušan Kozák, Zvuk - Natália Jancová, Matúš Imrišek, Michal Horváth, Emil Smoliga, Vlado Krištín, Ondřej Vančát, Karol Kuliffay, Gergely Both, Tomáš Balák, Tomáš Bauer, Daniel Dzoba, Samuel Škubla a Richard Danel, Hudobná dramaturgia - Katarína Bielčíková a Matúš Wiedermann, produkcia - Silvia Lukáčová.

Obsadenie:
Anna Šišková, Lena Košická, Helena Geregová, Zuzana Porubjaková, Zuzana Kyzeková, Edita Borsová, Mária Schumerová, Michaela Piesyk, Zuzana Šuvadová, Natália Fašánková, Martina Kapráliková a ďalší...

LABORATÓRIUM : Peter Pavlac už 15 rokov pedagogicky pôsobí na Divadelnej fakulte VŠMU, z toho 7 rokov vedie Seminár Autorskej tvorby. Seminár je prioritne vedený k javiskovej forme, avšak súčasťou kreatívnej výuky je aj ambícia siahať do formy príbuznej a blízkej a tou je rozhlasová hra. Na základe tejto aktivity vznikol pred štyrmi rokmi nápad pokúsiť sa tieto „laboratórne" výsledky realizovať a naplniť tak zmysel písania dramatického útvaru v jeho realizácii. Slovenský rozhlas (Rádio Devín) dlhodobo vychádza tejto ambícii v ústrety a poskytol opäť priestor takto vzniknuté texty realizovať a dať možnosť aj ich autorom, študentom, sa realizácie priamo zúčastniť a zrežírovať ich. Tento rok sa počet realizátorov zvýšil, nakoľko do projektu vstúpili aj študenti zvukovej skladby na FTF VŠMU, ktorí pod pedagogickým vedením Dušana Kozáka spolupracovali na zvukovej výrobe jednotlivých textov.


Foto: pixabay.com

Živé vysielanie
??:??