Rubikon - Konvália

Kultúra•Umenie

Rubikon - Konvália

27. 02. 2017 17:47

Konvália - vyznanie lásky Valérii po rokoch

Spisovateľka Denisa Fulmeková si pre svoju novú knihu vybrala názov Konvália, ktorý je totožný s názvom básnickej zbierky dnes ikony katolíckej moderny Rudolfa Dilonga. Urobila to zámerne. Hovorí o tom, že je to pre ňu symbol, pretože rovnako ako pre básnika v roku 1941, aj pre ňu v roku 2016 je dielo Konvália vyznaním lásky rovnakej žene. Táto žena je Valéria Reiszová, stará matka Denisy Fulmekovej. Jej kniha je však rovnako rozprávaním o čase, o autentickom príbehu zakázanej lásky mladého židovského dievčaťa a zároveň začínajúcej poetky a kňaza, známeho básnika a literáta. A o čase druhej svetovej vojny, ktorý preveroval charaktery a túžbu prežiť. V priebehu deja sa próza, či umelecký dokument, stáva príbehom lásky troch ľudí, ktorá sa navzájom nevylučovala. Dvoch mužov a jednej ženy, opäť na javisku zložitého obdobia päťdesiatych rokov.

V programe Rubikon, budeme počuť nielen spomienky Denisy Fulmekovej na svojich starých rodičov, ale aj autentický záznam hlasu Valérie Reiszovej, tak ako ho mala možnosť nahrať redaktorka Ivica Ruttkayová v roku 1994. Rozpráva o tých najkrajších a najťažších chvíľach vo svojom živote, ktoré sú neodmysliteľne spojené s Rudolfom Dilongom.

O tom, aké miesto mala aj keď v inotajoch a literárnych hrách, Valéria Reiszová v literárnej tvorbe Rudolfa Dilonga sa dozvieme od mladej literárnej teoretičky Kristíny Pavlovičovej.

Program Rubikon o konvalinkách, fašizme a komunizme, ktorý si môžete vypočuť 26.2. o 8:30 vo vysielaní Rádia Devín, vás pozýva počúvať redaktorka Ivica Ruttkayová.

Reláciu si môžete vypočuť aj z nášho archívu

Živé vysielanie
??:??