Koncert Ensemble Ricercata: CHANSONS MADÉCASSES

Hudba•Koncerty

Koncert Ensemble Ricercata: CHANSONS MADÉCASSES

21. 09. 2018 14:38

Hudba švajčiarskeho hodinára s Ensemble Ricercata na koncerte 25.9. a 6.10. aj vo vysielaní Rádia Devín

Súbor Ensemble Ricercata pokračuje v jesennom cykle komorných koncertov, pre ktorý si zvolil dramaturgiu z diel prvej polovice 20. storočia. Koncert nazvaný CHANSONS MADÉCASSES (Madagaskarské piesne) prinesie hudbu Mauricea Ravela.

Ravel je ako švajčiarsky hodinár. V jeho skladbách má každá súčiastka svoje miesto a pracuje správne. (Igor Stravinskij)

Komorné vokálne diela tvoria dôležitú súčasť Ravelovej tvorby. Piesňový cyklus Chansons madécasses vznikol na objednávku americkej mecenášky umenia Elizabeth Sprague Coolidge. Každá pieseň má iný charakter, nesie rozličný emocionálny náboj, čomu je prispôsobená aj práca s hlasom a ostatnými nástrojmi. „Je to určitý druh kvarteta, v ktorom spevácky part hrá úlohu vedúceho nástroja" hovorí Ravel, „vládne [tu] jednoduchosť a taktiež nezávislosť hlasov."

Koncert sa uskutoční 25. 9. 2018 o 19.00 hod. v Koncertnej sieni Dvorana Vysokej školy múzických umení v Bratislave.

Účinkujú:
Helga Varga Bach, soprán
David Danel, husle
Veronika Vitázková, flauta
Balázs Adorján, violončelo
Tomáš Boroš, klavír
Ivan Šiller, klavír, umelecký vedúci

Hudbu z koncertu CHANSONS MADÉCASSES spolu s jej reflexiou a zaujímavým sprievodným slovom, si môžte vypočuť 6. októbra 2018 vo vysielaní Rádia Devín.

ensemble.jpg

Foto: Martina Zuzan Šimkovičová (Ensemble Ricercata 2018, Songs My Mother Taught Me, 15. 9. 2018, Koncertná sieň Dvorana)

Trailer minuloročného koncertu Ensemble Ricercata - Intermezzo.

Ensemble Ricercata bol v rokoch 2014 - 2015 rezidenčným súborom Rádia Devín. Vznikol z akútnej potreby zaznamenávať, sprístupňovať a popularizovať domácu i svetovú súčasnú komornú tvorbu formou atraktívnych koncertných dramaturgií. Počas tohto obdobia realizoval vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu pravidelné koncerty s mottom „Stretneme sa na pódiu", vyjadrujúcim netradičnú možnosť blízkeho kontaktu interpretov a publika. Zneli na nich predovšetkým diela slovenských skladateľov (Juraj Pospíšil, Ilja Zeljenka, Juraj Beneš, Vladimír Bokes, Juraj Hatrík, Ivan Parík, Tadeáš Salva, Július Kowalski, Viera Janárčeková, Peter Machajdík, Iris Szeghy, Jana Kmiťová, Petra Bachratá, Tomáš Boroš, Lukáš Borzík, Peter Dan Ferenčík, Želislava Sojak Subotić, Matej Sloboda, Miroslav Tóth a i.), ale tiež tvorba európskych a amerických autorov (Leoš Janáček, György Ligeti, Iannis Xenakis, Ivan Vyšnegradskij, Charles Ives, Philip Glass, Steve Reich, György Kurtág). Projekt Rezidenčný súbor Rádia Devín - Ensemble Ricercata bol v roku 2015 nominovaný na cenu Radio_Head Award v kategórii „Hudobný počin roka 2014".

Helga Varga Bach študovala spev na Konzervatóriu a na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Odchovankyňa Zlatice Livorovej sa v súčasnosti venuje predovšetkým koncertnej činnosti. V jej kmeňovom repertoári dominujú najmä diela skladatelov z obdobia baroka a klasicizmu. Umelkyňa pravidelne spolupracuje s domácimi aj zahraničnými komornými súbormi ako Arion Consort, Solamente naturali, Musica Aeterna, Musica Florea, Savaria Barokk Orchastra, Komorný orchester F. Liszta, Czech Barok Ensemble .Účinkovala so symfonickými orchestrami Slovenská filharmónia, Štátna Filharmónia Košice, Orchester Štátnej opery Banská Bystrica. Spolupracovala s poprednými dirigentmi- John Toll, Stephen Stubbs, Peter van Heyghen, Anderw Parrott, Nigel Perrin, s ktorými sa sólisticky predstavila vo vokálno-inštrumentálnych kompozíciach M.A. Charpantiera , A. Vivaldiho, J. S. Bacha, W. A. Mozarta, F. Schuberta a F. Lista. Premiérovala aj niekolko skladieb súčasných slovenských skladatelov,ako napr. J. Hatrík, D. Matej, L. Bernáth, I. Parík, T. Boros a i. Vystúpila na viacerých festivaloch ako Melos Étos, Konvergencie, Dni starej hudby, Podzimní festival duchovní hudby Olomouc, SPACE,. Nahrávala pre Slovenský rozhlas a spolu so súborom Musica Aeterna realizovala CD s nahrávkou Vivaldiho Magnificatu a Glorie a Händlovho žalmu Dixit Dominus. Od roku 1999 hostovala v Opere SND, kde sa predstavila v operách W. A Mozart - Don Giovanni, M. Dubovský- Tajomný klúč, P.I.Čajkovskij - Panna Orleánska, E. Suchoň-Krútňava. V rokoch 2014-2015 bola členkou Rezidenčného súboru Rádia Devín -Ensemble Ricercata, s ktorým realizovala množstvo koncerov zo súčasnej slovenskej a zahraničnej tvorby. Od roku 2011 sa venuje aj pedagogickej činnosti.

Veronika Vitázková študovala na Universität für Musik und darstellende Kunst vo Viedni. Je držiteľkou viacerých ocenení a má bohaté orchestrálne skúsenosti (Wiener KammerOrchester, ORF RSO Wien, orchester Opery SND, Štátna filharmónia Košice, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Sympho- nia Vienna, GK Film Orchester, Volksoper Wien). V roku 2015 vyhrala konkurz do letnej akadémie Viedenských filharmonikov v Salzburgu, kde pôsobila v komorných telesách a účinkovala na Salzburger Fest- spiele. Venuje sa komornej hre aj v ďalších ansámbloch ako Cluster ensemble, VENI ensemble. Vo Viedni spolupracuje s gita- ristom Alfredom Bushim v zoskupení Duo Alve. Je členkou Flute Trio Flautissimo. Venuje sa aj world music, rockovej hudbe a improvizácii.

Balázs Adorján študoval violončelo v Budapešti a v Győri, kde získal diplom s vyznamenaním. V rámci postgraduálneho kurzu si doplnil svoje vzdelanie na univerzite v írskom Limericku. Absolvoval medzinárodné majstrovské kurzy pre violončelistov (napríklad Miloš Mlejnik, Johannes Goritzki a Frans Helmerson). Od roku 2000 žije v Česku. V rovnakom roku sa stal členom PKF-Prague Philharmonia (predtým Pražská komorní filharmonie), kde pôsobí ako zástupca vedúceho skupiny. S PKF-Prague Philharmonia tiež vystupoval ako sólista. Ako sólista a komorný hráč vystupuje vo viacerých súboroch. Je čle- nom kvarteta Fama Q a ansámblu Prague Modern. Venuje se tiež hre na viole da gamba.

Tomáš Boroš po skončení štúdia na Pedagogickej fakulte UKF v Nitre (hudobná výchova v kombinácii slovenský jazyk a literatúra) pokračoval v štúdiu skladby a hry na klavíri na VŠMU (Bokes - skladba, Paulechová-Niederdorfer - klavír). Od roku 1995 pôsobí v Slovenskom rozhlase ako hudobný redaktor. V rokoch 2005 - 2010 vyučoval hru na klavíri a kompozíciu na ZUŠ Exnárova. Od roku 2010 je vysokoškolským pedagógom na Pedagogickej fakulte UK, kde vyučuje hudobno-pedagogické predmety. V rokoch 2012 - 2015 bol vedúcim Katedry hudobnej výchovy. Na CZŠ Narnia vedie experimentálnu triedu, realizuje workshopy pre učiteľov i deti. Jeho hudobné diela zaznievajú na koncertoch, festivaloch, sú súčasťou profilových CD albumov slovenských interpretov (VENI ensemble, Elena Letňanová, Milan Paľa, Eva Šušková). Boroš spolupracuje so Štátnym pedagogickým ústavom i Metodicko-pedagogickým centrom. V roku 2015 mu vyšla zbierka modelov pre elementárnu improvizáciu a kompozíciu Skladačky.

David Danel absolvoval hru na husliach na Janáčkovovom konzervatóriu v Ostrave. V štúdiách pokračoval na Umelecko-pedagogickej fakulte Ostravskej univerzity. Získal viacero ocenení na domácich súťažiach v hre na husliach a v hre v sláčikovom kvartete. Pôsobil v Janáčkovej filharmónii Ostrava, v Pražskej komornej filharmónii a je stálym členom Ostravskej bandy. V roku 2005 založil fama Q a od roku 2009 je umeleckým vedúcim a huslistom ansámblu Prague Modern, ktorý v roku 2014 získal prestížne ocenenie Coup de Coeur Akadémie Charles Cros za CD Dai Fujikura - Pascal Gallois conducts Prague Modern. Na Konzervatóriu Jaroslava Ježka pôsobil ako pedagóg hry na husliach a viole. Je pravidelným lektorom Crescendo Summer Institute of the Arts v Tokaji a ako lektor/hráč spolupracuje taktiež s VENI ACADEMY. So sólovými koncertmi vystúpil na festivaloch Contempuls Praha, Večery novej hudby v Bratislave, Afyonkarahisar Müsik Festivali v Turecku, Teheran Con- temporary Music Festival, MusicOlomouc, Forfest Kroměříž a i.

Ivan Šiller študoval hru na klavíri v Bratislave (VŠMU) a Gente (Kráľovské konzervatórium), ako štipendista v USA (Tanglewood Music Center), Kanade (Banff Centre for the Arts) a Nemecku (Ferienkurse für Neue Musik Darmstadt). Venuje sa interpretácii súčasnej hudby, ensemblovej i sólovej hre a hudobnej reinterpretácii výtvarných diel. Rád spolupracuje s inými hudobníkmi, s ktorými formuje rôzne zoskupenia - Cluster ensemble, Ensemble Ricercata alebo Prague Modern. Okrem pôsobenia na Katedre hudobnej výchovy PdF UK spoluvytvára alternatívne „vzdelávacie inštitúcie" - študentský projekt VENI Academy, či sériu detských workshopov SoundOrchestra - zamerané na improvizáciu, grafické partitúry a experimentálnu hudbu. Je autorom množstva hudobných projektov, festivalov, či koncertných cyklov. Predsedá slovenskej sekcii Medzinárodnej spoločnosti pre súčasnú hudbu (ISCM - Slovak section), s ktorou pripravil hudobný počin roka 2013 - ISCM World New Music Days - ocenený v rámci Rádio Head Awards 2014. V roku 2016 sa stal umeleckým riaditeľom vzdelávacieho projektu SUPERAR, ktorý sa koná v spolupráci s viedenským chlapčenským zborom a Konzerthaus Wien. V roku 2016 bol súbor cluster ensemble nominovaný na cenu Nadácie Tatra Banka za album Cluster ensemble Plays Philip Glass, na cenu Krištálové krídlo v kategórii hudba a na cenu Radio Head Awards v kategórií klasická hudba.

Foto: z vizuálu podujatia

Živé vysielanie
??:??