Koncert Mucha Quartet: „About"

Hudba•Koncerty

Koncert Mucha Quartet: „About"

11. 12. 2017 09:23

13. 12. 2017 / 19.00h / Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu
Koncert About

Posledný koncert Mucha Quartet ako rezidenčného súboru Rádia Devín  prinesie tvorbu v dialógu troch autorov - kanadskej skladateľky Cassandry Miller a slovenského súčasného autora Lukáša Borzík a skladateľa minulého storočia Alexandra Albrechta. Skladba „About Bach..." Cassandry Miller je odkazom na starú hudbu, no prináša v sebe prvky post-minimalizmu, inteligentne a tvorivo spracovaný hudobný materiál. Lukáš Borzík je považovaný v slovenskej hudbe za jedného z najaktívnejšie tvoriacich skladateľov svojej generácie. Publikum prekvapil viacerými svojimi orchestrálnymi dielami Clarissima, Slovo - koncert pre husle a orchester, Waiting for Górecki a ďalšími. Hudba Alexandra Albrechta zažíva vďaka rôznym hudobným i mimohudobným aktivitám v posledných rokoch svoju renesanciu. V minulom roku uzavrel Mucha quartet - svoju prvú koncertnú sezónu pod pyramídou práve jeho tvorbou. Tento rok si to zopakujú opäť.


Program:

Cassandra Miller (*1976):

About Bach pre sláčikové kvarteto (2015)

(slovenská premiéra)

Alexander Albrecht (1885 - 1958):

Andante amoroso pre sláčikové kvarteto (1958)

Sláčikové kvarteto D dur op. 19d (1918)

Lukáš Borzík (*1979):

About The Mercy pre sláčikové kvarteto (2017)

(svetová premiéra)

Interpreti:

MUCHA QUARTET a violista Peter Zwiebel


Vstup na koncert je voľný.

Živé vysielanie
??:??