Obrátená pyramída privíta umelcov z krajín Vyšehradskej štvorky!

Hudba•Koncerty

Obrátená pyramída privíta umelcov z krajín Vyšehradskej štvorky!

18. 10. 2017 20:41

Svoju predjubilejnú, 89. sezónu otvorí Symfonický orchester Slovenského rozhlasu slávnostným koncertom s hudbou a sólistami krajín V4 dňa 20. októbra 2017 o 19.00 hod. vo Veľkom koncertnom štúdiu SRo. V podaní štyroch vynikajúcich umelcov a Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu pod taktovkou Maria Košika zaznie hudba stredoeurópskeho regiónu – diela 20. storočia skladateľov zo Slovenska, Maďarska, Poľska a Českej republiky (z toho dve skladby v slovenskej premiére).

Sólistami inštrumentálnych koncertov A. Moyzesa, E. Dohnányiho, B. Martinů a M. Weinberga sú mladí hviezdni hudobníci ale aj výrazné osobnosti európskej interpretačnej scény: slovenská flautistka Simona Pingitzer, maďarská harfistka Klára Bábel, poľský violončelista Marcin Zdunik a český hobojista Vilém Veverka.

Účinkujú:
Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
Mario Košik – dirigent (SK)
Simona Pingitzerová – flauta (SK)
Klára Bábel – harfa (HU)
Vilém Veverka – hoboj (CZ)
Marcin Zdunik – violončelo (PL)

PROGRAM:
Alexander Moyzes
(1906 – 1984): Koncert pre flautu a orchester, op. 61
Ernő Dohnányi
(1877 – 1960): Concertino pre harfu a komorný orchester, op. 45 (slovenská premiéra)
Bohuslav Martinů
(1890 – 1959): Koncert pre hoboj a malý orchester, H. 353
Mieczysław Weinberg
(1919 – 1996): Fantázia pre violončelo a orchester, op. 52 (slovenská premiéra)

Koncert vysiela v priamom prenose Rádio Devín a Rádio Vltava.

Vstupenky si môžete vyzdvihnúť na www.predpredaj.sk.

Foto: Rádio Devín

Živé vysielanie
??:??