Koncert MUCHA QUARTET: „Three Four Five Six"

Hudba•Koncerty

Koncert MUCHA QUARTET: „Three Four Five Six"

02. 10. 2017 10:12

11. október 2017 / 19.00h / Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu

„Three Four Five Six" – štvrtý koncert rezidenčného súboru Rádia Devín MUCHA QUARTET

Na programe koncertu:

Anton Webern
(1883 – 1945): Five Movements pre sláčikové kvarteto, op. 5 (1909)
Six Bagatelles
pre sláčikové kvarteto, op. 9 (1913)
Daniel Chudovský
(*1991): AX-IS, pre sláčikové kvarteto (2014) (slovenská premiéra)
Wolfgang Amadeus Mozart
(1756 – 1791): Sláčikové kvarteto č. 19 C dur „Disonantné", KV 465 (1785)
Igor Stravinskij
(1882 – 1971): Three Pieces pre sláčikové kvarteto (1914)

Three Pieces, Sláčikové kvarteto č. 19, Five Movements, Six Bagatelles a skladba AX-IS. Opäť sa vrátime k skladateľovi, ktorý síce skomponoval toho málo a žil krátko, ale aj to málo a krátko postačilo, aby zatriasol dejinami hudby a zasiahol do ich vývoja. Ikonické diela Antona Weberna, predstaviteľa „druhej viedenskej školy" sa odkazujú na Bacha a v svojej čistote a priezračnosti aj na Mozarta. A keď už hovoríme o disonantnej hudbe, skúšal to s ňou po svojom aj Wolfgang Amadeus Mozart. Slovo disonantný – teda nesúzvučný, však už v dnešnej dobe pomaly zaniká. Ľudské ucho je citlivejšie a sluch a vnímanie hudby prekonali dlhý vývoj. Veľmi podstatným sa stal dynamický rytmus, ktorý dominuje hlavne v modernej a tanečnej hudbe. Igor Stravinskij je tá skladateľská osobnosť, ktorá svojou tvorbou na tento fakt významne upozornila. Daniel Chudovský opäť jeden zo Slovákov, o ktorom na Slovensku nič nepočuť, pretože žije a tvorí u našich susedov. V svojej skladbe sa pohral s rytmom aj hudobným materiálom s mikrotextúrou a s mikrointervalovými štruktúrami. A opäť, jeho hudba len potvrdzuje, že „škatuľkovanie" „ľúbivý a neľúbivý – harmonický a disharmonický" už dnes neplatí.


Foto: Mucha Quartet

Živé vysielanie
??:??